BEL MIJ TERUG | T: +31 318- 482 748

Producten

HSR Verpakkingen is inzamelaar en verwerker van zowel gereinigde en ongereinigde industriële verpakkingen zoals IBC's, kunststof en stalen vaten, jerrycans, plastic en stalen drums, multiboxen, kunststof pallets, accubakken, kliko's, emmers etc. Alle verpakkingen worden onder afvalstroomnummers ingezameld en bij ons op locatie uitgesorteerd. De emballage (leeggoed) dient te voldoen aan onze acceptatie-eisen. Wanneer de vracht is uitgesorteerd is er een deel bestemd voor reconditionering en een een deel voor de recycling.

 

Hieronder op deze foto valt  een groot deel van de soorten industirële verpakkingen te zien.

 assortiment industriele verpakkingen