BEL MIJ TERUG | T: +31 318- 482 748

Vergunningen

HSR Verpakkingen valt onder het bevoegd gezag van de provincie Gelderland. Wij zijn vergund om verontreinigde verpakkingen in te zamelen en te verwerken. Ook verpakkingen met restproducten mogen wij innemen. Ledige verpakkingen vallen tegenwoordig onder de afvalstromen en voor de inzameling hiervan geven wij afvalstroomnummers uit. Ook zijn wij in het bezit van een NIWO-vergunning en VIHB-nummer. Hierbij hanteren wij echter wel onze acceptatie- eisen voor het inzamelen van ledige verpakkingen. HSR Verpakkingen is geregistreerd bij Ovam en SPW Wallonië.